Telefon +48 71 349 77 69 Facebook Google+

Biuro Rachunkowe
DUET s.c.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej.
Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne. Gwarantujemy świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Swojej obowiązki wykonujemy odpowiedzialnie i rzetelnie.

Oferta usług

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,
 • prowadzenie rozliczeń dla opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,
 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości wraz z rozrachunkami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącej działalności jak i podczas kontroli.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Pełna Księgowość:

W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie okresowych deklaracji VAT i rocznych zeznań podatkowych CIT,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
 • na podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami podatkowymi w ramach bieżącej działalności jak i podczas kontroli.

Księgowość uproszczona:

W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb rozliczeń,
 • rozliczenie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-37 sporządzanie okresowych deklaracji VAT,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS

Kadry i płace:

W ramach świadczonej usługi mieszczą się m.in.:
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników.

Doradztwo:

Naszym klientom chcącym otworzyć własną działalność zapewniamy bezpłatną pomoc w rejestracji firmy i załatwieniu wszystkich związanych z tym formalności.
Pomagamy także w wyborze najkorzystniejszych form działalności czy opodatkowania.

Kontakt

Biuro Rachunkowe DUET s.c.
Agnieszka Bardecka, Wojciech Łoboda
ul. Legnicka 62/C107
54-206 Wrocław

NIP 897-17-75-251
REGON 021552708

internet: duet-sc.pl

biuro.duet.sc@gmail.com

Agnieszka Bardecka
tel. 694 475 266
bardecka.a@gmail.com

Wojciech Łoboda
tel. 662 153 855
loboda.w@gmail.com

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 - 17.00